Oncoreflex

Oncoreflex is een massage van de voeten en onderbenen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven, voor, tijdens en na de behandeling van kanker. De massage ondersteunt het fysieke, emotionele, mentale en sociale proces. Deze voetreflexmassage bij kanker- kan symptomen zoals stress, angst, pijn, misselijkheid en vermoeidheid verminderen en kan mede helpen de slaap te verbeteren en het gevoel van ontspanning te verhogen.


Polyvagaaltheorie

Deb Dana is gespecialiseerd in de therapeutische begeleiding van mensen met (complex) trauma op basis van de polyvagaaltheorie van Stefan Porges. Ze geeft les over de hele wereld in het toepassen van de polyvagaaltheorie in de therapeutische praktijk. De polyvagaaltheorie geeft inzicht in de werking van het autonome zenuwstelsel (waarin de nervus vagus een cruciale rol speelt), het effect van traumatische ervaringen en hoe het kan worden toegepast op weg naar herstel.


Compassietraining

Tara Brach is psychotherapeut, meditatieleraar schrijfster van o.a. ‘Het hart als schuilplaats’ en ‘Met radicale compassie naar de wereld kijken’.


Ho’oponopono

Ho’oponopono is een oud Hawaïaans vergevings- en genezingsritueel. Het helpt je om oude programma’s los te laten, om alles wat in het verleden gebeurde te vergeven en om liefde en acceptatie te vinden in dit moment. Des te meer jij jezelf bevrijdt van lagere gedachten/overtuigingen, des te meer kan je hogere zelf je de weg wijzen. Het is een pad van zelfontdekking, zelfheling en zelfliefde.


Ilahinoor

Ilahinoor is een zeer krachtig kosmisch evolutionaire energie van een hoge frequentie en wordt gebruikt om het licht in het fysieke lichaam te verankeren. Deze Goddelijke Energie is in staat om ons mee te laten stromen in de golf van Transformatie en laat de ‘goddelijke mens’ tevoorschijn komen die in ons sluimert.


Systemisch werk

Het begrip ‘systemisch’ verwijst naar de invloed van het grotere geheel op het individu. We leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen systemische contexten, ieder met een eigen dynamisch krachtenveld. Het eerste systeem, ons gezin van herkomst, laat een diepe blauwdruk in ons achter. De dynamieken die we daar aantroffen, onze loyaliteiten en de daaruit voortvloeiende interactiepatronen, herhalen we onbewust in latere systemen, zoals in onze werkcontext of ons huidige gezin. Doorgaans effectief en soms in een beknellende binding, alsof we ongewild teruggetrokken worden in de tijd. Via een opstelling met tafelpoppetjes kun je onbewuste patronen die jou in het dagelijks leven beïnvloeden inzichtelijk maken en een weg openen naar meer vrijheid.


Peter Levine

Peter Levine is auteur van de boeken ‘De tijger ontwaakt’, ‘Het weerbare kind’ en ‘De stem van je lichaam’.


EFT

EFT is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Deze therapievorm is een prachtige, effectieve manier om de verbinding te herstellen en/of te verbeteren.


Ignatius van Loyola

Het betreft een manier van bidden met de Bijbel die al meer dan vijfhonderd jaar wereldwijd wordt toegepast. De Ignatiaanse spiritualiteit is ondersteunend bij het ontdekken en onderscheidend omgaan met gevoelservaringen om zo bij meer vreugde en de diepste intuïtie te komen als wegwijzer in het leven. Eva Høffding introduceert op een ondogmatische en nuchtere manier de geestelijke oefeningen. Deze leerweg helpt helder te luisteren naar de stem die spreekt in je hart, die de stem van God is.


LVNT-therapeut

Als LVNT-therapeut ben ik getoetst op mijn erkende opleiding op het gebied van de Natuurgeneeskunde en mijn medische basiskennis-opleiding op HBO-niveau. Om geregistreerd te blijven moet ik voldoen aan kwaliteitseisen en deskundigheidsbevordering. Hiervoor neem ik deel aan na- en bijscholing, supervisie en intervisie.