LVNT-therapeut

Als LVNT-therapeut ben ik getoetst op mijn erkende opleiding op het gebied van de Natuurgeneeskunde en mijn medische basiskennis-opleiding op HBO-niveau. Om geregistreerd te blijven moet ik voldoen aan kwaliteitseisen en deskundigheidsbevordering. Hiervoor neem ik deel aan na- en bijscholing, supervisie en intervisie.


Somatic Experiencing

Somatic Experiencing is een lichaamsgerichte methode voor het verwerken van shock en trauma. Het uitgangspunt is dat trauma leidt tot een verstoring van het autonome zenuwstelsel en dus op lichamelijk niveau behandeld kan worden. De methode van SE kan beschreven worden als een klinische toepassing van mindfulness technieken.


Over Bob Moore

Met behulp van de healing methode van Bob Moore wordt je lichaam ondersteund bij het oplossen van blokkades en het loslaten van datgene wat je niet meer nodig hebt. Healing is effectief op vele gebieden waaronder traumaverwerking, het behandelen van spanningsklachten en ter ondersteuning van het maken van gedragsveranderingen. De oplossing voor problemen ligt niet op het niveau van het probleem, maar ligt verscholen in een hoger deel van jezelf. Met behulp van healing wordt dit deel van jezelf aangesproken.

Healing of heel worden betekent: opnieuw ervaren dat je heel bent. Het biedt je de mogelijkheid om je zelf beter te leren kennen en meer diepgang in je leven te krijgen. En het helpt je jezelf te bevrijden van beperkende patronen en gedrag.