Coaching voor werknemers

Voor wie tijdig onderkent dat de fut eruit gaat, dat wat jij doet je te veel energie kost of dat uitputting dreigt, is het belangrijk om de oorzaken te zoeken en een plan van aanpak te maken met haalbare stappen. Om zo’n plan te maken is zelfonderzoek nodig. Dit is intensief, enerverend, verrijkend en ontspannend. Mijn aanpak: ‘met twee benen op de grond’, concreet, met aandacht voor rust en beweging en voor alle gevoelens die er zijn. Het gaat om het leren loslaten van het ongewenste oude en het bijleren van het gewenste nieuwe. Met het opnieuw ontdekken van kwaliteiten en het besef dat iedereen een keuze heeft, ontstaan nieuwe perspectieven en kunnen haalbare stappen gezet worden naar een nieuw doel.

De mens maakt de organisatie. Om als werknemer stevig in je functie te staan, is innerlijk vertrouwen nodig. Als zich een (werk-)situatie voordoet waarbij je in de storm komt te staan, dat je blijft geloven dat er altijd een oplossing is. Dat geloof werkt altijd. Het gaat om het innerlijk vrij zijn. Dan kun je ook in verbinding vrij zijn. Eerst vrede en stilte zoeken bij de bron.

Kosten

135 euro per uur